دکتر مهران مقامیان زاده

 

اینجانب دکتر مهران مقامیان زاده دارای 23 سال سابقه در رشته پزشکی هستم که 15 سال آن را در رشته زیبایی فعالیت دارم.عضو انجمن

پزشکان زیبایی فرانسه و عضو رسمی آکادمی زیباییی امریکا هستم.